Un any mes, l’Escuela de Música de la Sociedad Musical L’Artesana de Catarroja, organitza el VI Campamento Musical que va dirigit a alumnes de Ensenyanza Elemental y Profesional, i tambié als forofos de la música, en el qui tots junts disfrutarem de la música fomentant la constància d’estudi, la convivencia entre persones i el traball en grupo.

campamentocatarroja2014

Más información:
Fulletó 
campamentlartesana@hotmail.com