Coneix l’Orquestra

La presentació i primer concert de l´Orquestra l´Artesana va ser el dia 2 de Juliol de 1994 baix la direcció del Mestre – Fundador D. José Manuel Miñana Juan, que durant els anys 1995 i 1996 va realitzar diversos concerts en el seu de la Societat i en la Casa de la Cultura de Catarroja.

Ens els anys 1996 i 1997, la dirigix D. José Angel Zahonero, el quin va continuar collint triomfs de la nostra Orquestra, passant a augmentar el nombre de músics en la plantilla.
Ja l´any 1998 i davall la batuta de D. Lamberto Olm os Saturnino va realitzar magnífics concerts, cal destacar el concert en l´església de San Miquel.
En l´any 2001 i sent director de l´Orquestra D. Pascual Peris Chirivella, es realitzen concerts con: Concert-Homenatge a la Cambrera de l´any 2000, Concert de la Música Valenciana i Concert del Retrobem la Nostra Música.
En el següent any, 2002, es realitzen el Concerts següents: Concert de Reis, Concert dedicat als Socis de l´entitat i Concert en les Festes de Santa Cecilia.
Des de Juliol de l´any 2003 sota la Direcció de D. Josep Martí Juan, l´Orquestra aumenta considerablement la plantilla arribant a 50 músics i, s´imparteixen dos Cursets de L´Orquestra en Piles i LLiria.
Desde Novembre de l´any 2005 fins a setembre de 2013 va estar dirigida per D. Miguel Morella Jiménez.
El 26 de maig de 2012, la orquestra simfónica de l`Artesana, va actuar com orquestra invitada per la cloenda de la 36 edició del Certamen Provincial de Bandes de Valencia.
Desde octubre de 2013, fins a setembre de 2023 va estar dirigida per D. Ximo Arias Botías.

En l´actualitat, i desde octubre de 2023, l´Orquestra ha passat a ser dirigida per D. Mario Torres Mas.