El Director

Director: Ximo Arias Botías

Comença els seus estudis musicals al Conservatori Professional de Música “José Manuel Izquierdo” de Catarroja, i continua al Conservatori Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de València, on obté els Títols Superiors de Violí i Composició, amb Mª Carmen Antequera i Andrés Valero-Castells.

Més tard obté el Títol Oficial de Màster Universitari en Música, a l’especialitat de Música i Mitjans Audiovisuals per la Universitat Politècnica de València, amb Matrícula d’Honor en el seu treball final sobre la música aplicada en concert i col·laborant amb el prestigiós compositor i director José Nieto.

Paral·lelament, s’inicia en la direcció d’orquestra i banda amb Andrés Valero-Castells i de cor amb Rafael Sánchez Mombiedro, titulant-se posteriorment a l’especialitat de Direcció d’Orquestra i Cor amb Adolfo Ramírez i Nadia Stoyanova, al Conservatori Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de València.

Ha participat en formacions joves com la Jove Orquestra de Castelló i la Generalitat Valenciana, així com en formacions professionals, el Grup Instrumental de València, l’Orquestra Simfònica UCAM de Múrcia, entre d’altres.

Ha sigut violinista titular i solista de la Film Symphony Orchestra (FSO), des del 2013 fins al 2020, actuant als auditoris més importants d’Espanya i Portugal, sota la direcció de Constantino MartínezOrts.

Ha rebut classes de mestres com Irvine Arditti, Ida Bieler, Enric Palomares, Vicente Balaguer, Anabel Garcia, Enrique Sanz, Leonardo Balada, Roberto Forés, Francisco Tamarit, Carlos Garcés, Pablo Marqués, Marcel Ortega, Gregory Fritze i Frank de Vuyst entre molts altres.

El 2010 li va ser concedida la Menció d’Honor al concurs de composició coral de Segorbe, i el 2012 compon la música per al ballet contemporani “ODEIM” de la companyia Cienfuegos Danza, amb la qual ha aconseguit diversos premis a Espanya i Llatinoamèrica. El 2017 obté una beca per participar en el curs de composició per a banda amb Gregory Fritze a Berklee València, a més de compondre la música per a diverses companyies de ballet contemporani.

Ha estrenat obres amb formacions com L’Orquestra Filarmònica de la Universitat de València (OFUV) sota la direcció de Beatriz Fernández, el quartet “Nel Cuore”, l’Orquestra i la Banda de l’Artesana de Catarroja, l’Orquestra del CSMV, Diputació de València, entre d’altres.

També ha participat com a jurat, al concurs “Joves Talents” de “Las Províncias” o el I Concurso “Solista amb Orquestra” del CSMC. En 2022 compon la música original per al projecte “ARA, Sons d’infància” per a la Diputació de València, colaborant amb Ara Malikian.

És director titular de l’Orquestra Simfònica l’Artesana de Catarroja des del 2013 col·laborant amb artistes com Manuel Serrano, Belén Roig, Vicent Romero, Isabel Vila, Carmina Sánchez, Raúl Junquera, Carmina i Miguel Morellá o el Ballet del Conservatori Superior de València, entre d’altres, destacant la participació al II Concurs Bankia d’Orquestres de la Comunitat Valenciana en 2017, realitzat al Palau de les Arts.

Ha dirigit altres formacions com l’Orquestra del CSMV, l’Orquestra i la Banda del Conservatori Professional de Chella, l’Orquestra l’Om de Picassent, el Cor “Associació d’amics de Cristòfor Aguado” de Picassent o la Banda Simfònica l’Artesana de Catarroja, de la qual és director titular des de 2020.

Actualment compagina la seua tasca com a director, amb la de professor de Direcció d’Orquestra i Cor al Conservatori Superior de Música “Salvador Seguí” de Castelló.

Valencià

Director: Ximo Arias Botías

Comienza sus estudios musicales en el Conservatorio Profesional de Música “José Manuel Izquierdo” de Catarroja, y continua en el Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia, donde obtiene los Títulos Superiores de Violín y Composición, con Mª Carmen Antequera y Andrés Valero-Castells.

Más tarde obtiene el Título Oficial de Máster Universitario en Música, en la especialidad de Música y Medios Audiovisuales por la Universidad Politécnica de Valencia, con Matrícula de Honor en su trabajo final sobre la música aplicada en concierto y colaborando con el prestigioso compositor y director José Nieto.

Paralelamente, se inicia en la dirección de orquesta y banda con Andrés Valero-Castells y de coro con Rafael Sánchez Mombiedro, titulándose posteriormente en la especialidad de Dirección de Orquesta y Coro con Adolfo Ramírez y Nadia Stoyanova, en el Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia.

Ha participado en formaciones jóvenes como la Joven Orquesta de Castellón y de la Generalitat Valenciana, así como en formaciones profesionales, el Grup Instrumental de Valencia, la Orquesta Sinfónica UCAM de Murcia, entre otras. Ha sido violinista titular y solista de la Film Symphony Orchestra (FSO), desde 2013 hasta 2020, actuando en los auditorios más importantes de España y Portugal, bajo la dirección de Constantino Martínez-Orts.

Ha recibido clases de maestros como Irvine Arditti, Ida Bieler, Enrique Palomares, Vicente Balaguer, Anabel García, Enrique Sanz, Leonardo Balada, Roberto Forés, Franciso Tamarit, Carlos Garcés, Pablo Marqués, Marcel Ortega, Gregory Fritze y Frank de Vuyst entre muchos otros.

En 2010 le fue concedida la Mención de Honor en el concurso de composición coral de Segorbe, y en 2012 compone la música para el ballet contemporáneo “ODEIM” de la compañía Cienfuegos Danza, con la que ha conseguido diversos premios en España y Latinoamérica. En 2017 obtiene una beca para participar en el curso de composición para banda con Gregory Fritze en Berklee Valencia, además de componer la música para diversas compañías de ballet contemporáneo.

Ha estrenado obras con formaciones como La Orquesta Filarmònica de la Universitat de València (OFUV) bajo la dirección de Beatriz Fernández, el cuarteto “Nel Cuore”, la Orquesta y la Banda de l’Artesana de Catarroja, la Orquesta del CSMV, Diputación de Valencia, entre otras. También ha participado como jurado, en el concurso “Jóvenes Talentos” de las Provincias o el I Concurso “Solista amb Orquestra” del CSMC. En 2022 compone la música original para el proyecto “ARA, Sons d’infància” para la Diputación de Valencia, colaborando con Ara Malikian.

Es director titular de la Orquesta Sinfónica l’Artesana de Catarroja desde 2013 colaborando con artistas como Manuel Serrano, Belén Roig, Vicent Romero, Isabel Vila, Carmina Sánchez, Raúl Junquera, Carmina y Miguel Morellá o el Ballet del Conservatorio Superior de Valencia, entre otros, destacando la participación en el II Concurso Bankia de Orquestas de la Comunidad Valenciana en 2017, realizado en el Palau de les Arts. Ha dirigido otras formaciones como la Orquesta del CSMV, la Orquesta y Banda del Conservatorio Profesional de Chella, La Orquesta l’Om de Picassent, el Coro “Associació d’amics de Cristòfor Aguado” de Picassent o la Banda Sinfónica l’Artesana de Catarroja, de la cual es director titular desde 2020.

Actualmente compagina su labor como director, con la de profesor de Dirección de Orquesta y Coro en el Conservatorio Superior de Música “Salvador Seguí” de Castellón.