La Junta Directiva

 

En l’Assemblea General de Socis celebrada el dia 23 de març de 2024, prèvia convocatòria feta de manera estatutària, es va adoptar; entre altres; l’acord de modificar la composició de la Junta Directiva, quedant constituïda de la forma següent:

PRESIDENT: Oscar Guillem Martínez

VICEPRESIDENT I RESPONSABLE ESCOLA DE MUSICA : Salvador Peris Dosaigües

SECRETARIA: Elisa García Moreno

TRESORER I DELEGAT ORQUESTRA SIMFÒNICA: Vicente M. Vazquez Rodrigo

VOCAL RELACIONS INSTITUCIONALS: José Antonio Cuberos Narvaez

VOCAL DELEGADA DE BANDA SIMFÒNICA : Adelaida Moreno Aguado

VOCAL DELEGAT BANDA JOVE: Julián Rico Belda

VOCAL DELEGAT LOCALS SOCIALS: Francisco Codoñer Bonet

VOCAL DELEGAT LOCALS SOCIALS: Jose A. García Gomez

VOCAL: Sergio Martinez Campos

VOCAL: Alicia Valdueza Garrido

VOCAL: José Domingo Carbonell

VOCAL: Rafael Estivalis Izquierdo

VOCAL: Rafael Soler Ferrer

VOCAL: Ivan Fraile Gisbert

VOCAL: Marian Bellot Tarazona

VOCAL: Antoni Hernández Beltrán