El dilluns, día 17 de juny, comencen les audicions de la tercera avaluació i finals del curs de l’alumnat de l’Escola de Música!