El President de la Societat Musical l’Artesana

de Catarroja, Oscar Guillem Martinez,

Comunica a totes les sòcies i socis de la S. M. L’Artesana l’acord de la Junta Directiva de convocar la Junta General de Socis per al dia 23 de març de 2024 a les 15.30 hora en Primera Convocatòria i a les 16.00 hores en Segona Convocatòria. En primer lloc se celebrarà l’assemblea general de l’Escola de Música, i a continuació la corresponent a la Societat Musical, amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la junta anterior.

2.- Canvi de nom de l’Escola de Música a “Escola de Música Salvador Chuliá”

3.- Aprovació de comptes generals i Memòria d’Activitats 2023.

4.- Pressupostos ordinaris de l’any 2024.

5.- Modificació i ratificació dels nous càrrecs de la Junta Directiva.

6.- Reforma de les instal·lacions de la Societat Musical.

7.- Precs i preguntes.

Catarroja, a 3 de març de 2024