A continuació  celebrarem  un dinar de germanor per a tots els participants en la jornada y, ya por la vespra, es feu  un assaig obert al public, al que varen aistir gran cantitat de familiars i amics, en el que s´interpretaren les tres obres que la banda juvenil está preparant de cara al Certamen de Bandes juvenils de Alcaçer.

BJ assaig 1 de mayo 936344_154461474725104_741220942_n

eNSAYO 1º DE MAYO

eNSAYO 1º DE MAYO