Societat Musical L'Artesana de Catarroja

El Director

El Director

Miguel Almarche Pons

Miguel Almarche Pons inicia els seus estudis musicals de tuba en l’Escola de
Música de l’Artesana de Catarroja amb els professors Juan Jesús Ortiz i Tomàs
Alemany amb els quals va obtenir el títol d’ensenyances elementals. Després
continua els estudis professionals de música en el Conservatori Professional “José
Manuel Izquierdo” de Catarroja amb els professors Gabriel Sanchis, José Manuel
Royo, Joaquín Cardona i Juan Jesús Ortiz. Seguidament finalitza els seus estudis
superiors de música al Conservatori Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de
València amb l’especialitat de Tuba amb els professors Ismael Guardiola
i Miguel Fabra.
Perfecciona els seus estudis de la mà de tubistes com José Manuel Miñana,
Markus Theinert, Àlex Marco i Virgilio Más. També rep classes magistrals amb
David Llácer, Sergio Carolino, Roland Szentpali, Mike Forbes i Steve Mead.
És premiat amb un 4t Premi en el 1r Concurs de Tubes Vila d’Altea.
Amb 17 anys és seleccionat per formar part de l’Orquestra de l’Acadèmia d’un curs
d’intèrprets, dirigit pel prestigiós director George Pehlivanian.
En la seua llavor en la direcció cursa estudis amb Ferrer Ferran, un dels directors i
compositors amb més renom mundial en l’actualitat. També realitza un curs de
bones pràctiques de direcció amb els directors Andrés Valero, Teo Aparicio, Ferrer
Ferran, José R. Pascual Vilaplana, Rafael Garrigós y Vicente Soler.
Com a professor al llarg dels darrers anys és professors en diverses Escoles de
Música i professor en Campaments Musicals d’Estiu de l’Artesana.
Des del curs 2009 ostenta la Direcció de l’Escola de Música l’Artesana de Catarroja
on imparteix les assignatures de Llenguatge Musical, Tuba/Bombardí i Banda
Infantil.
En el curs 2015/2016 va ser professor interí de la Càtedra de Bombardí/Tuba del
Conservatori Superior de Música “Ã’scar Esplà” d’Alacant.
Des d’octubre del 2016 és el Director de la Banda Juvenil de l’Artesana de
Catarroja.
Actualment cursa Direcció amb el mestre Ferran Ferran per obtenir la Llicenciatura
de la Royal School of Music.