L’Orquestra

La presentació i primer concert de l´Orquestra l´Artesana va ser el dia 2 de Juliol de 1994 baix la direcció del Mestre – Fundador D. José Manuel Miñana Juan, que durant els anys 1995 i 1996 va realitzar diversos concerts en el seu de la Societat i en la Casa de la Cultura de Catarroja…
Coneix l’Orquestra